Spilovanie stromov horolezeckou technikou

 

Spilovanie stromov z vysokozdvižnej plošiny

 

Frézovanie pňov

 

Frézovanie lesnou frézou

 
 

Výruby

 

Pílenie

 

Štiepkovanie

 

Kosenie a mulčovanie