prev next
play
 • frézovanie lesnou frézou Seppi

Naše služby prevádzame na profesionálnej úrovni!

 

Profesionálna technika, dlhoročné skúsenosti a použitie najmodernejších postupov nám zaručuje spoľahlivé, kvalitné a bezpečné prevedenie našich služieb.


Poskytujeme služby v oblasti lesníctva a starostlivosti o zeleň:

 • výruby, orezy a spilovanie rizikových stromov
 • arboristické práce
 • frézovanie pňov
 • kosenie a mulčovanie pozemkov
 • kosenie svahov
 • čistenie zanedbaných pozemkov
 • likvidácia náletových drevín lesnou frézou
 • likvidácia drevného odpadu
 • ťažba a približovanie dreva
 • prenájom vysokozdvižnej plošiny
 • práce s vysokozdvižnou plošinou


e-mail: lesorek@lesorek.sk

tel.: 0907 129 817

Poskytujeme bezplatnú obhliadku a nacenenie prác! V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

 

Jedným z hlavných ukazovateľov našej profesionality a zodpovedného prístupu je zavedenie systému manažérstva kvality, ktorý vyhovuje požiadavkám normy EN ISO 9001:2008